Den livsviktige flyfrakten

Flyfrakt har ikke bare gjort eksisterende logistikkprosesser mye raskere, helt nye markeder er også åpnet opp. Det finnes mange eksempler, men fersk norsk laks ville for eksempel aldri ha nådd India, Kina eller Japan uten flyfrakt. Dessuten finnes det en rekke produkter i norske butikker, som friske blomster eller sukkererter fra Afrika, som heller ikke hadde vært mulige å importere uten bruk av fly.

Effektiv flyfrakt som konkurransefortrinn

Det er lett å se for seg hvor viktig flyfrakt er for mange store og små bedrifter, uten flyfrakt ville det helt enkelt ikke vært mulig å nå ut til kundene sine. Det finnes selvfølgelig andre måter å transportere alt fra laks til sukkererter på, men det forutsetter da at produktet fryses eller konserveres på noen annen måte.

Det er definitivt lov til å være skeptisk til at produkter transporteres over hele verden når det finnes lokale alternativer, men samtidig legger dette til rette for fremgangsrike bedrifter både i Norge og andre land. Når norsk laks eller blomster fra Kenya kan konkurrere på like vilkår takket være rimelig og effektiv flyfrakt, så sikrer det et bedre tilbud til forbrukerne.

Eldre fly får nytt liv som fraktfly

Det finnes en rekke spesialiserte selskaper som bare driver med flyfrakt, i tillegg til at både store logistikkselskaper og vanlige ruteflyselskaper opererer sine egne fraktfly. Legg likevel merke til at dette noen ganger skjer via underleverandører, Amazon har for eksempel fått mye oppmerksomhet rundt sine Amazon Prime-fly, men det opereres egentlig av andre flyselskaper.

Fraktselskapenes flypark kan fremstå som en brokete blanding, spesielt sammenlignet med lavprisselskapenes strømlinjeformede utvalg av fly. Det finnes flere årsaker til at fraktselskapene bruker både eldre og annerledes fly:

  • Fraktselskapene har vanligvis ingen utfordringer med å fylle store fly mellom sine «hubs», og det betyr at det går fint å bruke større fly som Boeing 747. Selv når forretningsreisende og turister foretrekker direktefly, så er det altså problemfritt å drive de rene fraktrutene med de større flyene. Husk også på at logistikkselskapene har organisert seg med store «hubs» akkurat fordi det gjør det mulig å samordne større mengder frakt på en rute.
  • Vanlige rutefly eller charterfly er i luften en stor del av døgnet, og flyselskapene prøver å minimere tiden som flyet står på bakken mellom avganger. Høy utnyttelsesgrad er viktig for å kunne tilby lave billettpriser, men samtidig tjene penger. Samtidig betyr dette også at drivstoffeffektivitet er ekstremt viktig for de vanlige flyselskapene, i og med at flyene er i luften store deler av døgnet. Fraktselskapene bruker vanligvis flyene sine færre antall timer per døgn, noe som blant annet skyldes at logistikken tilpasses ønsker om levering over natten. Det betyr igjen at drivstoff ikke er en like stor faktor. Derfor kan man også se eldre fly som McDonnell Douglas DC-10 hos fraktselskapene.

Spennende flyruter for fraktfly

Det finnes et nesten uendelig antall forskjellige ruter med fraktfly, og dessuten tilpasser gjerne fraktselskapene rutene sine i henhold til kundenes ønsker. Samtidig er det selvfølgelig alltid et mål at flyene skal være på vingene med last i alle retninger. Det legger til rette for både direkte ruter mellom forskjellige interne «hubs», men i tillegg mer eksotiske ruter. Et eksempel er fra Europa til land i Asien, som Japan, for å så ta turen videre til et nytt land i Asia med ny frakt, før flyet igjen tar turen hjemover til Europa med et tredje sett med frakt.