Hvorfor er DHL Express verdensledende

DHL er initialene på eierne Dalsby, Hilblom og Lynn, som i 1969 forstod noe viktig i den store sammenhengen, nemlig å ha sterke knyttede bånd. Nettverket over hele verden omfatter luft -og vei-frakt, samt er innfløkt system av transport -og distributører land og strand.

DHL luftfart

DHL har hubs verden over, det betyr et kart av flyplasser som er strategiske for å levere pakker og forsendelser over hele kloden. DHL har nemlig noen lovnader til mottakerne av post, levering på dør innen 8 dager, uansett lokalisering.

Et av de største hubs i Europa er Frankfurt, og herfra skal mye av cargoen distribueres døgnet rundt. Europa får forsendelser fra Asia og Amerika, og må samtidig huske på forsendelsene som skal gå ut til disse områdene. Selv en bonde i Burundi skal få pakkene sine i tide, selv om slutt-transporten ikke tillater bil.

DHL Express

DHL Express utgjør den delen som avslutter en forsendelse. Dette er svært effektive ruter, som kjøres av dedikerte sjåfører til alle deler av landet. Det som er viktig å huske på er at sjåførene har svært anstrengt budsjett av tid. De skal fordele post, kjøre en rute som kan innebære stamping i trafikk eller lange pass over hele fylket, levere alle pakker med signatur, for deretter å ta med frakt som skal ut med dagens fly-sending.

Det er viktig at alle ansatte og sjåfører kommuniserer godt og kan sine oppgaver godt. Det er fordi det er så liten tid å miste i denne bransjen. Bilene har ikke lov til å parkere i bybildet selv om de skal innom mange bedrifter i kontorbyggene der. De må holde seg til trafikken og ikke ta snarveier. De må også sørge for å få levert med signatur. Dersom kunden har spesifisert det, kan pakken hentes på en av lokalene som DHL har rundt om i landet.

DHL har også egne bokser der kunder selv kan hente ut pakkene med sin egen kode.

DHL Supply Chain

En av grunnen til at DHL har vokst seg til en verdensledende aktør, er at de også leverer helt flunkende nye logistikkløsninger for en større distribusjon. Det betyr at bedrifter kan gå inn i samarbeide som vil gjøre alle håndteringer mer presise og forutsigbare.

Supply Chain er et uttrykk for strategisk drift, og betegner selskapets forsyningsledelse. Det handler om effektive måter å lede på slik at kostnader reduseres og inntekter økes. Det kan for eksempel handle om en slank arbeidsstokk, eller et godt CMR-verktøy for innkjøp. DHL har fokus på dette også og gir derfor Posten stor konkurranse om pakkesendingene.

Hurtig og raskt

Er det noe folk vil, så er det å få pakkene sine fortest mulig. Med DHL Express har kundene fått nettopp det. Det sies at DHL kan levere en pakke som bestilles fra Kina til Norge på bare fire dager, men det kommer an på fra hvilken nettbutikk man handler på. Fra Kina går pakken med fly fra Hong Kong til Leipzig, deretter med fly til Gardemoen, og derfra blir pakkene fordelt enten med fly eller langtransport på vei. Dagen etter skal pakkene distribueres og leveres til kunden.